Общи правила и условия

Член I.
Определения

 1. Операторът на уебсайта (електронния магазин) е Garo & Co., s.r.o., Bratislavská 64/76, 931 01 Šamorín.
 2. Продавачът е Garo & Co., s.r.o. със седалище на адрес Bratislavská 64/76, Šamorín 931 01, Словакия.
 3. Доставчикът на стоки и услуги, предлагани в електронния магазин koku.bg, е Garo & Co., s.r.o. Bratislavská 64/76, Šamorín 931 01, Словакия. .
 4. Купувач е всеки посетител на електронния магазин, който е направил обвързваща поръчка  през електронния магазин. За целите на Закона, и по-специално на Закон № 102/2014 Сб. потребителят е физическо лице, което при сключването и изпълнението на потребителски договор не действа в рамките на своята стопанска дейност, заетост или професия.
 5. Електронният магазин е компютърна система, разположена в интернет мрежата със свободен достъп, която позволява да се поръчват стоки и услуги от разстояние през електронно устройство.
 6. Стоки или услуги са всички продукти, публикувани на страниците на електронния магазин, които могат да бъдат поръчани (те имат цена и тази цена не е нулева).
 7. Купувачът приема изцяло електронната комуникация, по-специално чрез електронния магазин, комуникацията по електронна поща, както и телефонната комуникация, стига да е  уточнено, че Продавачът комуникира с Купувача или с упълномощено от него лице.
 8. Настоящите Общи условия се прилагат към отношенията между Продавача и Купувача, които са установени по друг начин, а не чрез дистанционни електронни устройства. Това не са отношения между доставчик на услуги на информационното общество и получател на услуги на информационното общество, само доколкото това е необходимо за спазване на закона и логическия ред на нещата, освен ако не е договорено друго между тях.
 9. Декларираме, че всички предлагани от нас стоки са 100% оригинални.
 10. С подаването на обвързваща поръчка, купувачът потвърждава, че приема обявените от продавача условия за доставка на стоки. Отношенията между Купувача и Продавача се уреждат от настоящите Общи условия, които са задължителни и за двете страни.

Член II.

Цена

 1. Всички посочени цени на стоки и услуги са крайни и включват 20% ДДС.
 2. Продавачът е обвързан с цената, посочена на страницата на електронния магазин в момента на покупката.

Член III.

Поръчка

 1. Поръчката се създава чрез потвърждаване на процеса на поръчка в електронния магазин, чрез избор на стоки или услуги от страна на купувача, включително чрез пълното попълване на формуляра за поръчка и изпращането му на продавача. За правилното и коректно изпълнение на поръчката е необходимо да се попълнят необходимите данни във формуляра за поръчка и да се изберат вариантите за транспорт и плащане на поръчаните стоки или услуги.
 2. С  извършването на поръчката, купувачът се съгласява с цената на поръчаните стоки и услуги. С изпращането на поръчката, тя става обвързваща за купувача, т.е. представлява предложение за сключване на договор за покупко-продажба с продавача. 
 3. След подаване на поръчка в електронния магазин автоматично се генерира и изпраща на Купувача информационен имейл, който го информира, че Продавачът е получил поръчката на Купувача за обработка от електронния магазин. Това електронно писмо не представлява потвърждение на стоките по смисъла на параграф 4 от настоящия член.
 4. Потвърждаването на поръчката от страна на Продавача създава договор за продажба, който може да бъде изменян или допълван само по взаимно съгласие между Купувача и Продавача, освен ако не е предвидено друго в закона или друг правен акт. Потвърждението на поръчката от страна на Продавача е електронно съобщение, изпратено от Продавача на адреса на електронната поща на Купувача, или кратко текстово съобщение, изпратено на номера на мобилния телефон на Купувача, предоставен от Купувача в поръчката му, с информация доколко приемането на поръчката от страна на Купувача е неоспоримо. Електронно съобщение от Продавача, което не потвърждава, отхвърля или отказва, или по друг начин ясно не приема поръчката на Купувача, е отказ на поръчката на Купувача.
 5. Ако Продавачът не е в състояние да изпълни поръчката или част от нея в рамките на срока за обработка на поръчката, при полагане на максимални усилия по причини  например, че стоките не са произведени, не са налични при производителя или във външен склад на доставчика, производителят е направил толкова сериозни промени, че не е възможно да се изпълни поръчката или по причини на непреодолима сила, Продавачът може да анулира поръчката, за което ще изпрати електронно съобщение на Купувача. Продавачът има право да анулира поръчката и ако Купувачът е предоставил невярна или подвеждаща информация в поръчката, която не може да бъде проверена, като например неправилна електронна поща, телефон за връзка или неправилен, или несъществуващ адрес. Ако Купувачът е платил авансово плащане, Продавачът е длъжен да го върне на Купувача в срок от 14 дни.
 6. Снимките на продукта са само за илюстрация!

 

Член IV.

Условия за плащане

 1. Можете да плащате за стоки и услуги в електронния магазин по следните начини:
  1. плащане при доставка (плащате директно на куриера при получаване на стоката)
  2. плащане в брой при лично получаване в Шаморин - и Zasielkovna.sk
  3. Плащане с кредитна карта - след като създадете поръчка, ще бъдете пренасочени към защитения портал за плащане PayU, където ще въведете необходимите данни. Ако транзакцията е оторизирана, плащането ще се извърши незабавно. Поддържаме сигурни плащания.
 2. Допълнителните такси за всеки вариант на плащане са посочени в член VI от настоящите Общи условия.
 3. Продавачът може да предостави на купувача възможности за отстъпка:
  1. отстъпка от цената за регистрация в електронния магазин
  2. Отстъпка при повторна покупка
  3. отстъпка въз основа на еднократен купон за отстъпка
 4. Отстъпките не могат да се натрупват.

 

Член V.

Условия за доставка

 1. Продавачът е длъжен да изпрати стоките на купувача в срок от 30 дни от създаването на поръчката, освен ако не е договорено друго, или ако за стоките не е посочен по-дълъг срок на доставка.
 2. Ако стоките са на склад, те се изпращат в зависимост от капацитета им във възможно най-кратък срок.
 3. Ако в поръчката има няколко стоки и услуги, и някои от тях не са налични, ще информираме купувача за това с възможност за частични доставки.
 4. За място на изпълнение се счита мястото, на което са доставени стоките.
 5. Продавачът извършва доставката до Купувача чрез:
 • куриерска фирма Speedy
 • чрез услугата за поръчка по пощата

 

Член VI.

Такси за доставка, опаковка и опции за плащане

 1. Куриер на Speedy, с доставка в рамките на 2 работни дни от изпращането. :
  • Таксата за доставка за пратки Speedy е 9,90 BGN.
  • плащане при доставка и с карта предварително
  • Speedy Словакия въвежда нова възможност за плащане на наложен платеж за пратки чрез преносими терминали за плащане, които приемат и безконтактни карти за плащане.
  •  
 1. Горепосочените такси се прилагат за транспорт до територията на България.
 2. Продавачът може също така да се договори с Купувача за процедура, различна от стандартната (посочена по-горе),  за изпращане на стоки или услуги, както и за цените на тези услуги.
 3. Продавачът може да изпрати стоките, които са  на разположение, незабавно на Купувача, и да достави останалата част от поръчката допълнително в рамките на законоустановения срок, при условие обаче, че на Купувача няма да бъдат начислявани никакви допълнителни пощенски разходи, освен тези, включени в поръчката.
 4. ВРЕМЕ ЗА ДОСТАВКА - Времето на получаване е от 1 до 5 работни дни. Ако някой от артикулите е изчерпан, ще се свържем с вас възможно най-скоро.   Периодът на изпращане означава, че стоките ще напуснат нашия склад в рамките на посоченото време. След това крайното време за  получаване зависи от метода на доставка (Speedy).

 

Член VII.

Прехвърляне на собствеността

 1. Правото на собственост преминава от продавача към купувача в момента на получаване на стоката от продавача или превозвача.

Член VIII.

Анулиране на договора за покупка

 1. Купувачът има право да се откаже от поръчаните стоки или услуги в рамките на 24 часа от началото на договора за покупко-продажба, без да дължи такса за анулиране на стоките, които са изработени по поръчка, в съответствие със специфичните изисквания на потребителя или специално за  потребител.

 

Член IX.

Права и инструкции към потребителя за връщане на стоки без посочване на конкретна причина

 1. Въз основа на Закон № 102/2014 Сб. за защита на потребителите при продажба на стоки или предоставяне на услуги от разстояние или при договор, сключен извън търговския обект на продавача, и за изменение и допълнение на някои закони (наричан по-долу "Законът"), потребителят има право да се откаже от договора за покупко-продажба в срок от 14 календарни дни от датата на получаване на стоката, ако продавачът е изпълнил задълженията за предоставяне на информация съгласно този закон, а в останалите случаи се прилага параграф 2 или 3 от Закона. Ако предмет на договора за продажба е доставката на стоки, потребителят има право да се откаже от договора и преди стоките да бъдат доставени.
 2. Въпреки това върнатите стоки трябва да бъдат непокътнати, правилно опаковани в оригиналната опаковка с непокътнато защитно фолио и неизползвани.
 3. Ако потребителят желае да упражни това право, той/тя е длъжен да предаде писмения отказ от договора за покупко-продажба лично не по-късно от последния ден на посочения срок на адреса за контакт на продавача в рамките на работното му време или да изпрати писмения отказ за пощенска доставка не по-късно от последния ден на срока на адреса, посочен в контактите, или това право може да бъде упражнено и под формата на запис върху друг траен носител. След уведомяването за отказа, потребителят е длъжен да изпрати или да предаде лично предмета на договора, от който се отказва, заедно с цялата документация - например оригиналната фактура, инструкциите и другата документация за стоките, която му е била доставена заедно със стоките, но не по-късно от 14 дни от датата на отказа (§ 10, ал. 1 от закона). Препоръчваме на купувачите да направят копие на фактурата за собствено ползване и да изпратят стоките с препоръчана поща и като застрахована доставка.
 4. Моля, не  изпращайте стоки с наложен платеж, защото пратката няма да бъде приета.
 5. Операторът на електронния магазин връща платеното изпълнение за стоката/услугата, включително разходите за транспорт, в съответствие с § 9 (3) от Закон № 102/2014 Сб. както и разходите, доказано направени за поръчката на стоката, в срок от 14 дни от датата на получаване на отказа от договора. Продавачът не е длъжен да връща парите преди стоката да бъде доставена или потребителят да не докаже изпращането на стоката, като това не се прилага, ако продавачът е предложил той сам да вземе стоката.
 6. Разходите по връщането на стоките се поемат от потребителя.
 7. Правото на отказ от договора не се прилага за стоки и услуги, определени в § 7, параграф 6, букви а)-л) от Закон № 102/2014. Z.z.
 8. Потребителят поема всяко намаление на стойността на стоките, причинено от тяхната употреба, надхвърлящо необходимото за установяване на функционалността и характеристиките на стоките.

 

Член X.

Права и задължения на страните

 1. Продавачът и Купувачът се считат за страни по договора.
 2. Купувачът е длъжен:
  1. да приеме доставката на поръчаните стоки (продавачът има право на обезщетение за вреди).
  2. да плати договореното възнаграждение на Продавача за получените стоки,
  3. да проверяват целостта на опаковката или на самите стоки при получаването им.
 3. Продавачът е длъжен:
  1. да достави стоките на клиента в необходимото качество, количество и на договорената цена
  2. заедно със стоките или допълнително, да изпрати на клиента всички документи за стоките, като например фактурата за стоките, писмото за рекламация, ръководството за употреба в кодифицирана форма на словашки език.
  3. ЕЛЕКТРОННА ФАКТУРА - Доказателството за плащане на поръчката се издава на клиента под формата на електронна фактура. Тя може да бъде изтеглена по всяко време от прикачения файл в електронната поща. Електронната фактура може да бъде поискана и чрез имейл на адреса info@koku.bg.

 

Член XI.

Политика за поверителност

 1. Личните данни се обработват в съответствие със Закон № 18/2018 Coll. за защита на личните данни, както е  известно.
 2. Администраторът не предоставя личните данни на купувача на трета страна, с изключение на избраната транспортна фирма, която осигурява доставката на стоки или услуги, или на държавни органи в случай на контрол, или на посредник въз основа на взаимен договор, сключен съгласно Закон № 18/2018 Сб.
 3. Администраторът е длъжен да защити личните данни срещу разкриването им на неупълномощени лица, като предприеме подходящи технически и организационни мерки. Също така всички служители под ръководството на  администратора са задължени да спазват поверителност по отношение на личните данни.
 4. Заинтересованото лице има правата, определени в раздели 19 и следващите от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и чл. за защита на личните данни с измененията, а именно:
 1. правото на информация, което се допълва от съдържанието и условията на бизнеса.
 2. правото да поискате достъп до лични данни, свързани със субекта на данните - раздел 21 от закона се състои в правото ви да поискате да разберете как и за какви цели се обработват вашите данни, което може да бъде адресирано до електронната поща за контакт
 3. право на коригиране на лични данни - член 22 от Закона ви позволява да коригирате лични данни, ако те са остарели
 4. правото на изтриване на лични данни - § 23 от Закона, което можете да използвате, ако не се интересувате от по-нататъшното обработване на лични данни от администратора
 5. право на ограничаване на обработката на лични данни - § 24 от Закона,  което прилагате, ако  мислите, че личните данни са били обработени в нарушение на закона
 6. право на възражение срещу обработката на лични данни - § 27 от Закона
 7. правото на преносимост на данните
 8. правото да подадете жалба до надзорен орган във връзка с обработваните лични данни.
 9. Операторът получава следните лични данни от купувача: титла, име, фамилия, адрес, адрес за доставка, адрес за фактуриране, телефонен номер, имейл адрес, които се  използват с цел коректно обработване на вашата поръчка. Тези лични данни се съхраняват в продължение на 10 години с цел архивиране. В контекста на обработката на поръчките, личните данни се обработват с цел издаване на фактури, издаване на складови (експедиционни) бележки, организиране на транспорт, както и осчетоводяване в счетоводната система.
 10. Тези сайтове записват вашия IP адрес, информация за времето, което прекарвате в разглеждане на тези страници, и информация за това през кои страници сте дошли при нас. Бисквитките са текстови файлове, които се съхраняват на вашия компютър и се използват също така за измерване на трафика на сайта и за персонализиране на начина на показване на сайта, като благодарение на тези файлове можем да ви предложим по-качествено съдържание. Ето защо разглеждаме тези файлове като наш законен интерес. Някои "бисквитки" са файлове на трети страни, напр. на Youtube, Google и др.
 11. Можете да изтриете "бисквитките" по всяко време или да зададете тяхното събиране директно в настройките на браузъра си. Ако желаете да откажете събирането на "бисквитки", моля, задайте това в интернет браузъра си.
 12. Ако купувачът е дал съгласието си за обработване на лични данни в електронния магазин за целите на маркетинга по електронна поща, то той е дал съгласието си за изпращане на електронни съобщения на електронния адрес за контакт.
 13. Личните данни за целите на маркетинга по електронна поща, включващи име и фамилия, адрес на електронна поща, се предоставят за период от пет години. Тези лични данни не се разкриват на трети страни.
 14. Купувачът може да оттегли съгласието си по всяко време, като ни изпрати заявление за оттегляне на обработката на лични данни, които ние изтриваме незабавно. Отказът е възможен и чрез премахване на отметката в полето в потребителския профил на купувача(ако купувачът е поискал създаването на потребителски профил). От своя страна, ние повече няма да използваме предоставените от вас лични данни за целите на имейл маркетинга.
 15. Измерваме удовлетвореността ви от покупката чрез въпросници по електронна поща като част от програмата "Проверени клиенти", в която участва нашият електронен магазин. Те се изпращат до вас всеки път, когато правите покупка при нас, освен ако в съответствие с § 62 от Закон №. 351/2011 Coll. за електронните съобщения, с измененията, не отказвате изпращането на електронни писма за целите на директния маркетинг. Обработката на лични данни за целите на изпращане на въпросници в рамките на програмата "Проверени клиенти" се извършва въз основа на нашия легитимен интерес, който се състои в установяване на вашата удовлетвореност от покупката ви при нас. За изпращане на въпросници, оценка на обратната връзка и анализ на пазарната ни позиция използваме агент по обработката, който е оператор на портала Heureka.sk, на когото можем да предадем информация за закупените от Вас стоки и Вашия имейл адрес за тези цели. Вашите лични данни не се предават на трета страна за нейни собствени цели при изпращане на въпросници по електронна поща. Можете да възразите срещу изпращането на въпросници по електронна поща в рамките на програмата "Проверени клиенти" по всяко време, като откажете по-нататъшни въпросници, като за целта използвате връзката в електронното писмо с въпросника. Ако възразите, няма да ви изпращаме повече въпросника.

 

Член XII.

Компенсация при неприемане на стоки

 1. Продавачът има право на обезщетение за вреди (съгласно разпоредбите на § 420 и следващите от Гражданския кодекс), ако Купувачът е поръчал стока, която не е получил или не се е отказал от договора и същевременно не е приел от превозвача стоката или след покана от страна на Продавача, в случай на лично получаване, не е приел стоката в рамките на определения срок за получаване. По този начин Купувачът е нарушил задължението си, установено в член X, параграф 2, буква а), съгласно който Купувачът е длъжен да приеме поръчаните стоки.
 2. При определянето на размера на обезщетението Продавачът взима предвид по-специално транспортните разходи и свързаните с тях такси в случай на изпращане на стоките, разходите, свързани с опаковането, изпращането и администрирането на поръчката, както и всички други разходи, направени при изпълнението на въпросната поръчка, като същевременно има право да начисли обезщетение за пропуснати ползи.
 3. Продавачът има право да не упражни правото си на обезщетение или да упражни това право само частично.

Политика за подаване на жалби в онлайн магазина (e-shop)

неразделна част от общите условия

 

 1. Могат да бъдат предявени рекламации само за стоки, които са закупени от Продавача и са собственост на Потребителя.
 2. Ако купувачът е потребител (физическо лице, което не действа в рамките на своята стопанска дейност, заетост или професия), всички предлагани стоки са с гаранция за 24 месеца, освен ако не е посочено друго в стоките, и се подчиняват на разпоредбите на Закона за защита на потребителите и Гражданския кодекс и на настоящите условия за рекламации. Ако купувачът е поръчал употребявана стока и е бил информиран за това, гаранционният срок е 12 месеца. Ако купувачът не е потребител, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и гаранционният срок е 1 година, като настоящите условия за рекламация не се прилагат за такива рекламации.
 3. Гаранционният срок започва да тече от деня на получаване на стоките от транспортната фирма или директно от продавача, ако купувачът ги приеме лично, в деня на получаването им.
 4. Купувачът е длъжен да предяви рекламация пред Продавача незабавно след установяване на дефекта.
 5. Отговорността за дефекти не се отнася за :- ако те са възникнали във връзка с нормалното износване,
  - ако по стоките са били извършени интервенции, промени или ремонти без участието на Продавача, респ. ако
  стоките са били използвани в нарушение на инструкциите за употреба или за цели, които не отговарят на техническите им параметри или за които не са предназначени, или при пренебрегване на грижите за стоките
  - ако са били причинени от  употреба в неподходяща среда и повреди от неправилна  употреба
  - ако са били причинени от неквалифицирана намеса или от промяна на параметрите. -
  ако стоките са повредени от неправилно боравене, непрофесионална небрежност, прекомерно натоварване, механични повреди или износване, или неправилно съхранение в помещенията на Купувача
  - ако дефектите са причинени от непрофесионална електрическа намеса, свръхнапрежение в мрежата или електростатичен разряд
  - ако дефектите са причинени от други обстоятелства извън контрола на Продавача (по-специално случаи на "наложена сила", корозия, корозивна вода, неправилно третиране и т.н.).
 6. - дефекти, причинени от нестандартна употреба
  - неправилна употреба на продукта
  - неправилно съхранение
  • дефектът е причинен от механична повреда на продукта, причинена от купувача
  • неправилно боравене с продукта по начин, различен от посочения в инструкциите за употреба
  • използване на стоките в условия, които не съответстват на естествената им среда съгласно инструкциите по отношение на влажност, химически и механични въздействия,
  • пренебрегване на грижите и поддръжката на стоките
  • увреждане на стоките при прекомерно натоварване
  • използване на стоките в нарушение на условията, посочени в документацията, общите принципи, техническите стандарти или правилата за безопасност, или други нарушения на гаранционните условия.
 7. Дефектите, причинени от природни бедствия, също са изключени от отговорността на продавача.
 8. Отговорността за дефекти не се прилага и за нормалното износване на стоките (или части от тях), причинено от употребата на стоките. Дефектът може да не се счита за дефект,  което зависи от естеството на стоките, от периода на тяхната минимална трайност или от периода на тяхната употреба, който може да бъде ограничен до по-кратък период от време. Периодът на минимална трайност, срок на годност или подобен период се посочва върху стоките, ако стоките подлежат на такъв.
 9. Върнатите стоки трябва да бъдат изпратени на нашия адрес по-долу, но не с наложен платеж или да бъдат доставени лично на адреса за контакт. Стоките трябва да бъдат опаковани по подходящ начин, за да се предотвратят повреди по време на транспортирането, и препоръчваме да изпратите стоките с препоръчана поща или като застрахована пратка. Стоките трябва да бъдат придружени от копие на доказателството за покупка (фактура) и описание на дефекта или да приложите попълнен формуляр за жалба заедно с доказателството за покупка. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). Препоръчително е да изпратите жалбата в писмен вид (по пощата) или лично.
 10. Продавачът потвърждава получаването на рекламацията и издава на Купувача потвърждение на рекламацията в подходяща форма. За дата на рекламацията се счита датата на предаването ѝ на Продавача. Ако не е възможно потвърждението да бъде връчено незабавно, то трябва да бъде връчено без неоправдано забавяне, заедно с доказателството за разглеждане на рекламацията. Потвърждението на жалбата се изпраща в писмена форма.
 11. Продавачът е длъжен да определи начина на разглеждане на жалбата незабавно, а в по-сложни случаи - в рамките на 3 дни от датата на подаване на жалбата. В трети случаи, когато се изисква сложна техническа оценка на стоките, не по-късно от 30 дни от датата на подаване на жалбата. След като определи начина на разглеждане на жалбата, Продавачът разглежда жалбата незабавно; в някои случаи жалбата може да бъде разгледана по-късно. Обработката на рекламацията обаче не може да отнеме повече от 30 дни от датата на рекламацията. След изтичането на 30-дневния срок за разглеждане на жалбата купувачът има право да се откаже от договора за покупко-продажба и ще му бъде възстановена пълната сума за стоките или има право да замени стоките с нови.
 12. Права на купувача при предявяване на рекламация:
  • ако става въпрос за дефект, който може да бъде отстранен, купувачът има право да го отстрани безплатно, своевременно и по подходящ начин, като дефектът трябва да бъде отстранен без неоправдано забавяне
  • купувачът може, вместо да отстрани дефекта, да поиска замяна на стоката, или ако дефектът се отнася само до част от стоката, замяна на частта, ако това не води до непропорционални разходи за продавача в сравнение с цената на стоките или сериозността на дефекта,
  • продавачът може, вместо да отстрани дефекта, да замени дефектната стока с  нова, ако това не причинява сериозни неудобства на купувача,
  • ако е налице дефект, който не може да бъде отстранен и който пречи на правилното използване на стоката, купувачът има право да замени стоката или да се откаже от договора. Купувачът има същото право в случай на дефекти, които могат да бъдат отстранени, но ако купувачът не може да използва правилно вещта поради повторното появяване на дефекта след ремонта или поради по-голям брой дефекти
  • ако са налице други неотстраними дефекти, купувачът има право на разумна отстъпка от цената на артикула.
 1. Рекламацията се счита за уредена, ако процедурата по рекламация завърши с предаване на стоките, които са предмет на рекламацията, тяхната замяна или възстановяване на покупната цена на стоките, писмена покана за поемане на изпълнението или мотивиран отказ. Потребителят се уведомява за резултата от процедурата по подаване на жалба в рамките на законоустановения срок.
 2. При приемането на стоките е необходимо да се провери дали стоките не са повредени и дали опаковката е непокътната (съгласно инструкциите при приемането на стоките), тъй като стоките могат да бъдат повредени по време на транспортирането. На купувачите се препоръчва да разопаковат стоките и да ги преглеждат в присъствието на превозвача. С подписа си пред куриера декларирате, че опаковката не е повредена.
 3. Настоящите Условия за рекламация са неразделна част от Общите условия и Продавачът си запазва правото да ги променя по всяко време без предварително уведомление.

Процедура за подаване на жалби:

 1. да ни информирате за жалбата по телефона, по електронна поща или писмено.
 2. ще ви предоставим информация за това как да върнете стоките безплатно от фирмата за доставка.
 3. моля, посочете причината за оплакването, адреса си и доказателство за закупуване на стоките в нашия магазин /фактура/.
 4. Изпращачът е длъжен да опакова пратката в здрава и подходяща опаковка и същевременно да укрепи и запълни достатъчно вътрешността на пратката до такава степен, че тя да не бъде повредена по време на транспортирането,. Вътрешният пълнеж трябва да фиксира пратката и да я предпазва от удари (пълнеж от балони, въздушни възглавници, полистирол...).

  Моля, обърнете внимание, че ако изберете да изпратите пратката по стандартна поща, не възстановяваме разходите за пощенски услуги.
  В случай на основателна рекламация пощенските разходи за изпращане на стоките обратно на клиента се поемат от компанията .

 

! Моля, обърнете внимание: Върнатите стоки не трябва да са използвани, повредени или по друг начин замърсени. Моля, изпратете стоките с препоръчана поща и застраховани, тъй като ние не носим отговорност за евентуалната им загуба по пътя към нас. Не приемаме пратки с наложен платеж. Ако стоките са повредени или използвани, може да ви бъде отказано възстановяване на сумата. Ако стоките вече са били разопаковани и използвани, те не могат да бъдат върнати по хигиенни причини. Ако потребителят върне поръчаните стоки повредени, частично употребени или в състояние, което не отговаря на състоянието, в което са изпратени от продавача, потребителят признава, че продавачът има право да възстанови причинените от това вреди от сумата, платена от потребителя за поръчаните стоки, или може да бъде отказано възстановяване на сумата.

 

Член XIII.

Заключителни разпоредби

 1. Продавачът си запазва правото да променя настоящите Общи условия и Политиката за подаване на жалби без предварително уведомление до Купувача. В случай на промяна на Общите условия или на Условията за рекламации, целият процес на покупка се урежда от тези Общи условия, които са били в сила към момента на подаване на поръчката от страна на Купувача и които са достъпни на уебсайта на Продавача.
 2. Политиката за подаване на жалби е неразделна част от настоящите Общи условия.
 3. С подаването на поръчката купувачът се запознава с общите условия, както и с условията за рекламация.
 4. Настоящите общи условия са разработени в рамките на проекта за сертифициране на електронен магазин buyujbezpecne.sk
 5. Настоящите Общи условия и Политика за подаване на жалби са на разположение на купувачите в седалището на дружеството, както и са публикувани на уебсайта на електронния магазин.
 6. Ако потребителят не е доволен от начина, по който продавачът е разгледал жалбата му, или мисли, че продавачът е нарушил правата му, той има възможност да се обърне към продавача с искане за обезщетение. Ако продавачът отговори отрицателно на искането за обезщетение или не отговори в рамките на 30 дни от датата на изпращането му, потребителят има право да поиска обезщетение в съответствие с раздел 12 от Закон № 391/2015 Сб. за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение и допълнение на някои закони, право да подаде предложение за иницииране на алтернативно решение на неговия спор. Компетентният субект за алтернативно решаване на потребителски спорове с оператора на електронния магазин е Словашката търговска инспекция (www.soi.sk) или друго компетентно оторизирано юридическо лице, регистрирано в списъка на субектите за алтернативно решаване на спорове, поддържан от Министерството на икономиката на Словашката република (https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), Потребителят има право да избере към кой от горепосочените субекти за алтернативно решаване на потребителски спорове да се обърне. В същото време потребителят може да използва платформата за онлайн решаване на спорове, достъпна на адрес http://ec.europa.eu/consumers/odr/, за да подаде предложение за алтернативно решаване на спорове. Информация за таксите за предложението може да бъде намерена на уебсайта на конкретния орган за алтернативно решаване на спорове.
 7. В противен случай неуредените отношения в настоящите общи условия, както и в техните неразделни части (приложения), се уреждат от съответните разпоредби на Закон № 40/1964 Coll., Закон № 250/2007 Coll., Закон № 102/2014 Coll., Закон № 18/2018 Coll., Закон № 22/2004 Coll., Закон № 22/2004 Coll. 513/1991 Сб.
 8. В случай на сключване на друг договор с купувача с различни срокове и условия,,то тези посочени в договора, имат предимство пред общите условия.
 9. Настоящите Общи условия, включително техните неразделни части, влизат в сила на 1 февруари 2020 г.

 

АКО СТОКИТЕ НЕ СА НА СКЛАД

В случай че сте платили поръчката по банков път и нямаме стоките на склад, парите ще бъдат изпратени обратно по сметката, от която сме получили плащането, в рамките на 10 работни дни.

СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ СТОКИ

Стоките остават собственост на дружеството до заплащането на пратката.

Garo & Co., s.r.o.
 Седалище: Bratislavská 64/76, Šamorín 931 01, Slovakia
ID №: 47934841
ДДС №: SK2024159324
Телефон: +421 911 40 40 88

info@koku.bg