Политика за поверителност

GDPR - как да защитите поверителността си

Грижим се за защитата на личните данни на нашите клиенти и подхождаме към събирането на тези данни по отговорен начин, в съответствие с разпоредбите за защита на данните. Тук може да откриете информация относно целите и принципите при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни.

 

Обща информация за посещението на Koku.bg

SSL - Сигурното предаване на вашите данни е гарантирано чрез криптиране. Ние използваме системата SSL (Secure Socket Layer) като метод на криптиране. Вашите лични данни са защитени на нашия уебсайт и при по-нататъшната им обработка чрез подходящи технически и организационни решения и мерки срещу кражба и друг неоторизиран достъп от трети страни.

Уеб хостингът се предоставя от автора на електронния магазин; ui42 spol. s r.o., като се използват сертифицирани облачни решения в съответствие с директивата GDPR, включително сертификатите ISO 9001:2016, ISO 270014:2014.

Проследяване на посещенията на сайта

 Обработваме статистическите данни, получени в резултат на използването на предоставяните от нас услуги в онлайн магазина и други уебсайтове, чрез Google Analytics. Google Analytics е услуга от Google, сертифицирана в областта на проследяването на уеб трафика и защитата на данните.

Събрани данни за трафика на сайта

По време на посещението ви в Koku.bg ние събираме и  обработваме данните, предоставени от вашия браузър, като използваме вграден код:

 • request (име на искания файл с данни) (напр. www.príklad.sk/index.html)
 • тип и версия на браузъра (напр. Google Chrome версия 76.0.3809.132)
 • настройка на езика на браузъра (напр. английски)
 • операционна система (напр. macOS Mojave )
 • разделителната способност на прозореца на браузъра
 • разделителната способност на използвания екран
 • Активиране на JavaScript
 • включване/изключване на Java
 • активиране/деактивиране на бисквитките
 • URL на препращащата страница (страницата, от която сте стигнали до текущата страница - препращаща страница)
 • IP адрес
 • време за създаване на достъп
 • кликвания върху страницата

За целите на маркетинга и ремаркетинга използваме javascript кодове от външни услуги със сертификат: Google Adwords, Facebook.

Бисквитки

Нашият онлайн магазин използва "бисквитки" на няколко места. Бисквитките са файлове, използвани от вашия компютър и разрешени от вашия браузър. Тези малки текстови файлове не съдържат никакви лични данни и не могат да бъдат отнесени към конкретно лице. Необходимо е Вашето съгласие, за да могат тези данни и други ресурси да бъдат свързани с Вашето лице на koku.bg .

Приемането на "бисквитките" не е необходимо условие за достъп до онлайн магазина. Правилното функциониране на количката за пазаруване и поръчването на продукти, обаче, изисква приемането  и активирането на  бисквитките, които са от съществено значение за функционалността на koku.bg. Тези данни се изтриват след няколко дни и междувременно служат за техническа сигурност на покупката.

Най-използваното семейство бисквитки са сесийни бисквитки (временни бисквитки), които се изтриват при всяко излизане от сесията на браузъра. В допълнение към сесийните бисквитки има и постоянни бисквитки, които се използват за идентифицирането ви като посетител и клиент. Нито една от групите бисквитки не е опасна за вашия компютър и не съдържа вируси.

Най-често използваните бисквитки:

технически "бисквитки"са необходими за правилната функционалност на онлайн магазина и за оптималното удобство на клиента (напр. функция за влизане, времетраене: 10 дни; функционалност на кошницата, времетраене: 10 дни; последно разглеждани продукти, времетраене: 10 дни)

На страниците на Koku.bg има също така връзки и препратки към единното съдържание на други уеб сайтове. Поради тази причина по време на разглеждането на нашия сайт могат да бъдат създадени бисквитки, които не са под контрола на Garo & Co., s.r.o. Това се случва, ако посетеният сайт използва услуги на трети страни (например Glami, Google, Facebook) за анализ, автоматизация на маркетинга или показва съдържание на уеб сайтове на трети страни (например YouTube). Такава връзка води до приемане на "бисквитки" от трети страни и техните услуги.

Можете да зададете разрешението за използване на "бисквитки" в настройките на браузъра си. Ако koku.bg е сайт,  чиито “бисквитки” не желаете да бъдат проследявани, а  са предоставени такива , можете да направите възражение срещу проследяването на посещаваните от вас страници съгласно точка I. а.

Използване, събиране и обработване на лични данни.

Информация за контакт

Администраторът, който предоставя информационните системи, обработващи вашите лични данни, е:

Garo & Co., s.r.o.
 Седалище: Dunajská 1065/12
Шаморин 931 01
Идентификационен номер: 47934841

Лични данни и тяхната категоризация

В зависимост от това кои услуги използвате, ние събираме необходимите данни за предоставянето им.

Когато правите покупка в нашия електронен магазин, събираме следните данни за успешното обработване на вашата поръчка:

 • Име и фамилия, имейл адрес, пощенски адрес, адрес за фактуриране, телефонен номер, език, IP адрес

Тези лични данни могат да бъдат разкрити на трети страни, ако това е необходимо за правилното изпълнение на договора за покупка. Това се отнася за данни за Вашия адрес за доставка на поръчката, име, фамилия, електронна поща, телефонен номер. Вашата електронна поща ще бъде използвана като средство за комуникация, по което ще ви бъдат изпращани потвърждения на поръчките и други съобщения с информативен характер, като например информация за статуса на поръчаните стоки  за доставка. За обработката на поръчките и изпълнението на задълженията, произтичащи от договора за покупко-продажба, са необходими данните, предоставени на нашите договорни доставчици на логистични услуги - куриерските фирми. Личните данни могат да бъдат използвани от тези доставчици на услуги само за изпълнение на задълженията, произтичащи от договора за покупка. Обработването на личните данни се извършва само за срока на предоставените услуги, за които ни е дадено разрешение.

В случай че се регистрирате в нашия уеб магазин, ще ни е необходима следната информация:

Име и фамилия, имейл, адрес за доставка, адрес за фактуриране, телефонен номер, език.

В случай че желаете да получавате редовно бюлетин от нашия уеб магазин:

имейл адрес, статус на оторизация чрез изпратената връзка за активиране, IP адрес

За абониране за бюлетините се използва методът на двойното включване. Това гарантира, че получавате бюлетина само, ако наистина го искате. Това става чрез връзка за потвърждение, изпратена на имейл адреса на заинтересованата страна след регистрацията. Ако желаете да се откажете от абонамента, просто се свържете с нашата служба за обслужване на клиенти или кликнете върху връзката в долния  край на бюлетина.

Данни във формулярите

В koku.bg ви позволяваме да задавате въпроси или да  изпращате информация директно към нас. Ако данните не са от личен характер, те ще бъдат съхранени и статистически  обработени.

Клиентска сметка

С регистрацията си в нашия уебсайт получавате своя акаунт. Този акаунт се използва за събиране на съхраняваните от нас данни за направените от вас поръчки, както обработени, така и необработени.

Регистрационни файлове

Всеки път, когато влизате в уебсайта koku.bg, браузърът ви ще получава данни  за достъпа, разположени в лог-файловете на сървъра , които представляват регистрационни файлове. Те съдържат следните данни: точния час и дата на достъпа, URL адреса на страницата, IP адреса, URL адреса на препращащия - предишния адрес, количеството прехвърлени данни и User Agent, който се състои от типа и версията на браузъра и използваната операционна система.

Сигурност на предаваните данни

Ако сте регистрирани при нас, можете да влезете в профила си само с помощта на паролата си. Най-добре е да управлявате тези данни поверително и внимателно и да затворите браузъра, когато приключите, особено ако компютърът се използва от други хора. Гаро и Ко ООД не поема отговорност за неразрешено  споделяне или друга злоупотреба с пароли.

Несъгласие с използването на данни

Имате право да оттеглите съгласието си и можете да го направите по всяко едно време за в бъдеще. Ако желаете да се откажете от абонамента, просто кликнете върху връзката в долния край на бюлетина. Оттеглянето на съгласието не засяга събирането на данни преди това и законосъобразността на предишната обработка на данни.

В случай на оттегляне на съгласието, съхранените лични данни ще бъдат изтрити, ако данните вече не са необходими за постигане на целта, за която е дадено съгласието, или ако съхранението е недопустимо по правни причини.

Права на субектите на данни и право на информация

Имате право на безплатна информация за обработката на съхраняваните от  нас данни. При спазване на изискванията, определени в общозадължителното законодателство, имате също така (i) право на достъп до личните Ви данни, (ii) право на коригиране на неточни лични данни, (iii) право на ограничаване (блокиране) на обработката на личните Ви данни, (iv) право на възражение срещу обработката на личните Ви данни, обработвани за целите на директния маркетинг, (v) право на изтриване на лични данни, по-специално ако те вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработени по друг начин, или ако сте оттеглили съгласието си за обработването им и ако няма друго правно основание за обработването, или ако личните данни са били обработени незаконосъобразно.

От датата на влизане в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (т.е. от 25 май 2018 г.) имате право на преносимост на данните, т.е. имате право да получите личните си данни, които доброволно сте ни предоставили, в електронна форма въз основа на Вашето съгласие, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, като в този контекст можете да поискате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, доколкото такова прехвърляне е технически възможно (право на преносимост на данните).

Можете да се свържете с нашата служба за обслужване на клиенти по всяко време с въпроси относно защитата на данните.

Можете да направите това по електронна поща на адрес info@koku.bg , по пощата на адреса на управление на Garo & Co., s.r.o., Dunajská 1065/12, Šamorín 931 01 или по телефона на номер +02/222 001 00.
 В случай, че желаете да упражните някое от правата на субекта на данните съгласно законодателството, уреждащо защитата на личните данни, и не е възможно да се провери самоличността на заявителя от Вашето искане или в случай, че имаме основателни съмнения относно самоличността на лицето, подало искането, си запазваме правото да поискаме от това лице да ни предостави допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на лицето, подало искането.

Като субект на данни имате право да подадете жалба до надзорния орган, който е Службата за защита на личните данни на Словашката република, намираща се на адрес Hraničná 12, 820 07 Братислава, ако подозирате, че личните ви данни се обработват в нарушение на приложимото законодателство.

Услугите, предоставяни в рамките на koku.bg, за които се изисква съгласието на субекта на данните съгласно настоящите Общи условия, не са предназначени директно за лица под 16-годишна възраст.